fbpx

תקנון ותנאי שימושתקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש/ת ו/או המזמינ/ה דרך האתר.

 

1.כללי- 

1.1 אתר האינטרנטת shop.ortizz.com (להלן "האתר") של המותג אורטיז מטבח ביתי

משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים.

1.2 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון תנאי השימוש באתר. לכן אם אינך מסכימ/ה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר

1.3 השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

1.4 אורטיז מטבח ביתי שומרת לעצמה הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בתקנון תנאי השימוש לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר ,לעצבו מחדש,להחליף תכניו

בכל זמן מכל סיבה, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצידה.

1.5 מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין

1.6 המוצרים באתר הם לשימוש אישי בלבד וחל איסור גורף לעשות בהם שימוש מסחרי או להעבירם או להעתיק אותם או להוריד אותם מהאתר.

 

2. רכישה באתר –

2.1 יש למלא פרטים נכונים ומלאים הכוללים שם, כתובת מייל, מספר טלפון ופרטי תשלום.

2.2 זמן אספקת המוצרים הדיגיטליים באמצעות מייל הינו עד 48 שעות מרגע אישור העסקה.

2.3 בבצוע הרכישה הנך מסכים לקבל חשבונית אלקטרונית במייל.

 

3.אחריות –

3.1 אורטיז מטבח ביתי אינה אחראית לשימוש שיעשה הקונה במוצר, בכל מקרה אורטיז מטבח ביתי לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכמו כן בכל נזק ישיר ו/או שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי ו/או נזק שאינו תוצאתי.

3.2 אורטיז מטבח ביתי זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 במקרה ונפלה טעות במחיר המוצר באתר, לא יחייב הדבר את אורטיז מטבח ביתי, אורטיז מטבח ביתי רשאית לבטל את העסקה ולזכות את הלקוחה

 

4 ביטול עסקה – 

4.1 לא ניתן להחזיר נוצר דיגיטלי שנרכש, שכן בעת הרכישה המוצרים ישלחו מיידית במייל, ולא ניתן להחזירם או לקבל זיכוי עבור רכישה שבוצעה.

תקנון ותנאי שימושתקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש/ת ו/או המזמינ/ה דרך האתר.

 

1.כללי- 

1.1 אתר האינטרנטת shop.ortizz.com (להלן "האתר") של המותג אורטיז מטבח ביתי

משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים.

1.2 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון תנאי השימוש באתר. לכן אם אינך מסכימ/ה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר

1.3 השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

1.4 אורטיז מטבח ביתי שומרת לעצמה הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בתקנון תנאי השימוש לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר ,לעצבו מחדש,להחליף תכניו

בכל זמן מכל סיבה, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצידה.

1.5 מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין

1.6 המוצרים באתר הם לשימוש אישי בלבד וחל איסור גורף לעשות בהם שימוש מסחרי או להעבירם או להעתיק אותם או להוריד אותם מהאתר.

 

2. רכישה באתר –

2.1 יש למלא פרטים נכונים ומלאים הכוללים שם, כתובת מייל, מספר טלפון ופרטי תשלום.

2.2 זמן אספקת המוצרים הדיגיטליים באמצעות מייל הינו עד 48 שעות מרגע אישור העסקה.

2.3 בבצוע הרכישה הנך מסכים לקבל חשבונית אלקטרונית במייל.

 

3.אחריות –

3.1 אורטיז מטבח ביתי אינה אחראית לשימוש שיעשה הקונה במוצר, בכל מקרה אורטיז מטבח ביתי לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכמו כן בכל נזק ישיר ו/או שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי ו/או נזק שאינו תוצאתי.

3.2 אורטיז מטבח ביתי זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 במקרה ונפלה טעות במחיר המוצר באתר, לא יחייב הדבר את אורטיז מטבח ביתי, אורטיז מטבח ביתי רשאית לבטל את העסקה ולזכות את הלקוחה

 

4 ביטול עסקה – 

4.1 לא ניתן להחזיר מוצר דיגיטלי שנרכש, שכן בעת הרכישה, המוצרים ישלחו מיידית במייל, ולא ניתן יהיה להחזירם, או לקבל זיכוי עבור רכישה שבוצעה.

× לרכישה טלפונית