IPBLOCK12

תודה, קריאתך התקבלה ותטופל בהקדם!

IPBLOCK

אורטיז – פתרון תקלותפתיחת חסימות איי פי נא להזין את פרטים מדוייקים המערכת תקבל את הנתונים ותטפל בחסימה במהירות האפשרית אורטיז – פתרון תקלותפתיחת חסימות איי פי נא להזין את פרטים מדוייקים המערכת תקבל את הנתונים ותטפל בחסימה במהירות האפשרית

ORTIZZ REG

הרשמת תלמידים ממוחשבת – אורטיז סודות המטבח נא להזין את פרטים מדוייקים !אזהרה! אין לשלוח, להפיץ, או לשתף, את הקישור האישי אל הקורס! מערכת הקורס נועלת וחוסמת חשבונות של תלמידים אשר משתפים ומפיצים את הקישור האישי אל הסדנא, במקרה שכזה הסדנא תחסם ותינעל אוטומטית, עקב ריבוי משתמשים! הרשמת תלמידים ממוחשבת אורטיז סודות המטבח נא להזין […]